Prvi upisni rok organizovaće se prema slјedećim terminima:

prijavlјivanje kandidata počinje 24.06.2024. godine, a završava 28.06.2024. godine; (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan)

polaganje prijemnog ispita je 01.07.2024. godine sa početkom u 9,00 časova;

objavljivanje rezultata je 03.07.2024. godine do 14,00 časova

Više na linku: Konkurs